Corona – crisis in beeld


Dit document toont de coronacrisis door de ogen van foto­graaf Arie Kievit. Geplaatst in chronologische volgorde vertellen zijn foto’s het hele verhaal: van het ogenschijnlijk onschuldige begin met carnaval in Brabant tot de harde werkelijkheid van de tweede golf op de IC. Aangevuld met getuigenissen van betrokkenen geven de foto’s een menselijke gezicht aan de crisis.


Voor altijd Jan


Ter ere van de 90ste verjaardag van wetenschapper, oud-politicus en schrijver Jan Terlouw schreven 90 mensen uit zijn (werk)leven een persoonlijke brief aan hem.

Het boek Voor altijd Jan werd een eerbetoon aan Terlouw, waarin negentig bekende en minder bekende namen een momentum beschrijven waarin ze Jan hebben ontmoet en welke invloed deze ontmoeting op hen heeft gehad en nog steeds heeft.

Anders Verder

Het boek Anders Verder gaat over de wereld na de crisis. Waarin 24 schrijvers, ieder met haar en zijn eigen insteek zich voorstellen hoe de wereld eruit zou kunnen zien als we in staat zijn het systeem te draaien. Sociaal, hoe willen we leven? Politiek, hoe creëren we betrokkenheid? Economisch, wat is dan duurzaam en eerlijk? Ecologisch, waarin zijn we die rentmeesters? Zingevend, wat is van waarde? Spiritueel, waar leeft de onzichtbare zichtbare verbinding?